SchuldHulpMaatje Bunschoten
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. 

Onze organisatie

Naam: Stichting met elkaar Bunschoten

Ook genoemd: SchuldHulpMaatje Bunschoten

ANBI: De Stichting met elkaar Bunschoten heeft ANBI status

RSIN: 862700905

KvK: 83037195

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: J. de Graaf (Jan)
 • Secretaris: B. Meester (Bob)
 • Penningmeester: J.R. Koelewijn (Jan-Robert)
 • Bestuurder: F.J. Dijkhuizen (Frans)
 • Bestuurder: H. van Twillert - Heinen (Heidy)

Coördinatoren:

 • Henk van Soeren

Onze coördinatoren begeleiden de Maatjes, koppelen hulpvragers aan Maatjes en onderhouden het contact met verwijzers en andere belangrijke samenwerkings-partners. Onze coordinatoren zijn telefonisch bereikbaar op 06-43547009 en per email via contact@shmbunschoten.nl

Beleid

De stichting heeft als algemeen doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale- en praktische ondersteuning in het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilliger het bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening Vanuit deze doelen richt de stichting zich op mensen in drie (3) mogelijke fases van Schuldenproblematiek:

1. de preventieve fase, waarbij hoge schulden voorkomen kunnen worden;

2. de schuldhulpfase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en een 'schuldhulpmaatje' als steuntje in de rug kan dienen;

3. de nazorgfase waardoor terugval voorkomen kan worden.

Beloningsbeleid

Alles is vanuit vrijwilligersoogpunt.

Ons doel

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

De visie van SchuldHulpMaatje

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van

kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Samen lukt ‘t …

De missie van SchuldHulpMaatje

 • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
 • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
 • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
 • Vroegtijdig bereiken van mensen in dreigende financiële nood
 • Goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals

De kernwaarden van SchuldHulpMaatje

Ons uitgangspunt is, dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander.

De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers van het Landelijk Servicepunt:

Onze waarden

 • Respectvol
 • Eerlijk
 • Echt
 • Rechtvaardig
 • Ondersteunend
 • Deskundig
 • Positief

Onze basishouding

 • Ik (ver)oordeel niet
 • Ik ben liefdevol
 • Ik ben bewogen
 • Ik ben trouw en geduldig
 • Ik ben er voor mensen in moeilijkheden en bid
 • Ik kom op voor het recht
 • Ik help en getuig daardoor